przyjaciele - friendsKrzysztof Brankowski

Bart Gabriel

Krzysztof Boluk

Leszek Wojnicz

Jacek Polak

Jacek Królik

Larry Vikowski

Andrzej Kukuczka (w środku)

__________________________________________________________________________________________________________________________________


Zespół STOS

Zespół SUPER-BOX

Zespół 666XHE